Jak bude vypadat život na Zemi o 100 let v důsledku oteplování

Jak bude vypadat život na Zemi o 100 let v důsledku oteplování

 

Svět

Podle vědců z Havajské univerzity jsou až 3/4 světové populace ohrožené extrémními vedry, které budou mít za následek jejich postupný exodus do oblastí s chladnějším podnebím.
V důsledku zvyšující se hladiny moří zmizí některé ostrovní národy.

Ostrovy Kiribiti – 100 000 lidí přestěhováno
Ostrovy Solomon – 585 000 lidí
Maledivy- 325 000 lidí
Sejchelly -87 100 lidí
Ostrovy Torres a Tegu – 9 000 lidí
Mikronézia- 103 000 lidí
Palau- 20 000 lidí
Ostrovy Carteret a Tuvalu – 14 500 lidí

Banglades- 156 mil. lidí. Nejedná se sice o ostrovní stát, ale tato země je již nyní velmi zkoušena klimatickými změnami. Mnoho lidí z tohoto důvodu ze země emigrovalo. Mnoho lidí se snaží najít nové způsoby přežití, např. farmaření na plovoucích plošinách.

Nejvíce postiženy města v důsledku stoupajících hladin budou:

 • Alexandria
 • Hág
 • Miami
 • Rio de Janeiro
 • Osaka
 • Hong kong
 • Shanghei

V mezinárodních dohodách je již zakotvena migrace z důvodu válečných konfliktů, rozpoznává ekonomickou migraci ale migrace z důvodu klimatických změn je něco tak nového a palčivé, že evropská komise se tímto problémem zabývala v usnesení 2017/2086 (INI-Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2018 o ženách, rovnosti mezi muži a ženami a klimatické spravedlnosti).
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2086(INI)

Evropa
Švýcarsko

Od roku 1850, vrcholu tzv. malé ledové doby, se objem ledu ve švýcarských ledovcích snížil ze 130 na 54 kubických kilometrů. Mimořádný úbytek byl zaznamenán zejména v posledních letech a desetiletích. V roce 1973 evidovali ve Švýcarsku 2150 ledovců, dnes jich je už jen kolem 1400, píše agentura DPA.

Boulder v r. 1918 a 2016

Ledu mizel v průměru 2km3 / rok od r. 1850 v důsledku oteplení o 1 ° C, v následujících 100 let se čeká oteplení o 3 ° C a proto lze říci, že z Alp posledních 54km3 ledu do r.2100 zmizí úplně.

Čechy a Slovensko

Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe a Karel Klem vybudovala vědeckou stanici za účel zkoumání vlivu klimatických změn na kvalitu úrody o 100rokv.
Obilí v důsledku těchto vlivů bude mít vyšší obsah cukorv ale nižší obsah proteinů. Stromy budou také produkovat více cukrů, což přiláká více hmyzu a škůdců. Jejich nadzemní část bude v důsledku vyšší koncentrace CO2 růst rychleji než podzemní, což způsobí řidší dřevo a snadněji lámání stromů.


Průměrný nárůst teploty, ale není jediný problém. Závažným problémem jsou výkyvy teplot a úhrn srážek v závislosti na ročním období. Již více než 3 denní mráz silnější než je pro daný region obvyklé způsobí mráz rostlin. Naopak příliš teplá zima má za následek, že škůdci nevymrzá a rostliny trpí chorobami. Do boje s lesními a zemědělskými škůdci, bude nutné zapojit chemikálie, ty se mohou negativně odrazit na kvalitě podzemní vody. Pokud je množství srážek za jaro a léto v normálu ale v rozložení suchá jaro a deštivé léto, je to vážný problém který v ročních průměrech není vidět, ale na úřadě se odrazí.
Všechny tyto výše uvedené výkyvy se dějí již dnes a mají vliv na kvalitu a cenu potravin. Změny které můžeme očekávat na našem území jsou zvýšené energetické nároky na vytápění a chlazení v důsledku teplotních výkyvů, záplavy, bouře, lesní kalamity, zhoršenou kvalitu vody a potravin.

 • Deutsch
 • English
 • Čeština
 • Slovenčina