Mise Yotegon

Mise Yotegon

Globální oteplování patří mezi nejvážnější environmentální problémy, kterým musí lidstvo této planety čelit. Globální oteplování je označení složitého procesu, jehož výsledkem je vzestup průměrné teploty oceánů a atmosféry v krátkém časovém úseku (několik desítek až stovek let) v měřítku celé planety. V užším významu se tento termín používá pro klimatické změny pozorované na konci 20. století. Přestože diskuse ohledně globálního oteplování se často soustřeďují zejména na teplotu, klimatické změny mohou přinést i změny jiných geografických prvků, včetně zvýšení hladiny moří, extrémní srážky a podobně. Tyto změny spustí různé ničivé jevy, přes povodně, suchá, velké horka a snížení zemědělských výnosů až po extrémní změny klimatických podmínek způsobující masové vyhlazení populace.

Termín globální oteplování obecně zahrnuje lidský faktor. Země se ohřívá a lidstvem produkované emise skleníkových plynů k tomu přispívají významnou měrou. Jen domácnosti produkují 40-50% skleníkových plynů. Proto si je třeba uvědomit, že jsou to právě domácnosti a jednotlivci, který mohou významně přispět ke zpomalení globálního oteplování. I přes velké míře jakou přispívají domácnosti na oteplování, domácnosti nevolí jako první ekologické materiály, ekologické technologie a řešení, které by přispěly ke zpomalení. Toto se děje hlavně kvůli tomu, že:

  • osvěta se zaměřuje na význam ekologie ale už nedává lidem odpověď na to, že jaké materiály a technologie si mají vybrat. Výrazy ekologický a recyklovatelného jsou často zneužívány a uvádějí se i při materiálech, které při výrobě využívají primární zdroje Země a ne separovaný odpad a po ukončení životnosti materiálu nejsou v praxi recyklovány. Takové zneužívání těchto termínů vytváří situaci, kdy je pro běžného uživatele téměř nemožné vybrat si správné
  • ekonomický aspekt. Ekologické technologie a materiály jsou často cenově nedostupné pro širokou veřejnost

Budoucí vývoj na trhu by se měl zaměřit na takové technologie, které jsou určeny pro domácnosti a jsou:

  • cenově dostupné
  • zaměřují se na využívání surovin ze separovaného odpadu a nikoliv z primárních zdrojů
  • snižují potřebu spalování odpadů čímž přispívají ke snižování skleníkových plynů
  • svými vlastnostmi a parametry šetří spotřebu energií a tím produkci skleníkových plynů
  • svými vlastnostmi a parametry jsou schopny lépe odolat klimatickým katastrofám a zaručí rychlejší návrat obyvatel z postižených oblastí do běžného života
  • jsou recyklovatelné

Naším posláním je zlepšit života člověka při současném zachování udržitelný rozvoj a zpomalení globálního oteplovania.Veríme, že toto je možné dosáhnout pouze tehdy když ekologické technologicky řešení budou cenově dostupné každému. Právě takové technologická řešení vám chceme přinést. Chceme vám přinést objektivní a užitečné informace, které vám pomohou správně se rozhodnout a přispět ke záchraně naší planety.

 

Yotegon video(sk)
{"popup_fix":"false"}