Projekt – Smart Heating XL

Projekt č.: J_OD81 / 17

Projekt fáze: Milestone 1
Kategorie: zařízení
Fin.zb .: v přípravě

Projekt – Smart Heating XL

Smart heating XL systém je určen pro vytápění obytných prostor. Tvorba tepla v tomto systému není založena na spalování tuhých nebo kapalných paliv nebo na přeměně elektrické energie na tepelnou. Smart heating XL využívá tvorbu tepla při fyzikálně-chemických dějích. Fyzikálně-chemické pochody jsou stabilní, ekologické a dají se cyklicky opakovat. Pro opakování cyklu je zapotřebí další energie a to buď ve formě záporného tepla -Q nebo kladného + Q, která je odebírána z vnějšího prostředí. Velkou výhodou takového systému je:
– jeho účinnost. Důkazem účinnosti jsou systému založené na podobném principu které se využívají v kosmonautice
– nízké náklady na chod. Jednotka pro svůj chod nepotřebuje kompresor, spotřebovává pouze minimum elektrické energie pro řídící jednotku
– aktivně bojuje proti skleníkovému efektu a je šetrný k životnímu prostředí. Smart heating XL neprodukuje žádné CO2 nebo odpadní látky nebezpečné pro životní prostředí. Jeho instalace nevyžaduje hloubení vrtů při kterých často dochází k promíchání vrstev podzemní vody a tím znehodnocení pitné podzemní vody.
– nízké počáteční náklady. Smart heating XL je nenáročný na materiál a instalaci. V porovnání s tepelnými čerpadly systém nepotřebuje desítky metrů hadic zakopaných v zemi nebo ve studni, což mu dává velkou cenovou výhodu

  • Deutsch
  • English
  • Čeština
  • Slovenčina