Projekt-Zelená rekuperace vzduchu

 

Projekt č.: J_OD8 / 17

Projekt fáze: Milestone 1
Kategorie: zařízení
Fin.zb .: v přípravě

Projekt-Zelená rekuperace vzduchu

 

Projekt se zabývá zlepšením rekuperace vzduchu v obytných prostorách. Novum spočívá v propojení rekuperační jednotky s hydroponickou jednotkou. Hydroponická jednotka se specializuje na rostliny s vysokou produkcí O2, která je osvětlena LED lampami s vhodnou vlnovou délkou pro co nejvyšší produkcí O2 během 24h.
Spolupráce těchto dvou jednotek spočívá v tom, že přebytečná vzdušná vlhkost a CO2 z obytných prostor je využita pro podporu růstu rostlin v hydroponické jednotce a O2 vyprodukované rostlinami je vháněny do obytných prostor. Extra produkce O2 odlehčí potřebnou výměnu vzduchu mezi interiérem a exteriérem, čímž přispěje k úspoře energie a zlepší kvalitu vzduchu a pohodlí ve obytných prostorech.
Výhodou takové jednotky je, že funguje skoro plně automaticky. Rostliny nevyžadují péči dokonce ani v době dovolené a své majitele neobírá o čas. Jednotka přispívá k estetické hodnotě interiéru.
Projekt vyvíjí:

  • řízení a přesměrování CO2 / vzdušná vlhkost / O2
  • speciální živný roztok se zvýšenou odolností na změnu pH pro hydroponickú jednotku
  • Deutsch
  • English
  • Čeština
  • Slovenčina