Projekt – Smart Heating XL

Projekt č.: J_OD81 / 17

Projekt fáza: Milestone 1

Kategória: zariadenia

Fin.zb.: v príprave

 

Projekt – Smart Heating XL

Smart heating XL systém je určený pre vykurovanie obytných priestorov. Tvorba tepla v tomto systéme nie je založená na spaľovaní tuhých alebo kvapalných palív alebo na premene elektrickej energie na tepelnú. Smart heating XL využíva tvorbu tepla pri fyzikálno-chemických dejoch. Fyzikálno-chemické pochody sú stabilné, ekologické a dajú sa cyklicky opakovať. Pre opakovanie cyklu je potrebná ďalšia energia a to buď vo forme záporného –Q alebo kladného +Q  tepla, ktorá je odoberaná z vonkajšieho prostredia. Veľkou výhodou takéhoto systému  je:

– jeho účinnosť. Dôkazom účinnosti sú systému založené na podobnom princípe ktoré sa využívajú v kozmonautike

– nízke náklady na chod. Jednotka  pre svoj chod nepotrebuje kompresor,  spotrebúva iba minimum elektrickej energie pre riadiacu jednotku

– aktívne bojuje proti skleníkovému efektu a je šetrný k životnému prostrediu. Smart heating XL neprodukuje žiadne CO2 alebo odpadové látky nebezpečné pre životné prostredie.  Jeho inštalácia nevyžaduje hĺbenie vrtov pri ktorých  často dochádza k premiešaniu vrstiev podzemnej vody a tým znehodnoteniu pitnej podzemnej vody.

– nízke počiatočné náklady. Smart heating XL je nenáročný na materiál a inštaláciu. V porovnaní s tepelnými čerpadlami systém nepotrebuje desiatky metrov hadíc zakopaných v zemi alebo v studni , čo mu dáva veľkú cenovú výhodu

  • Deutsch
  • English
  • Čeština
  • Slovenčina